Červenec 2014

Testy pohybové výkonnosti

17. července 2014 v 13:42 | Marcelka |  Zápasy 2012/2013
TESTOVÁNÍ POHYBOVÉ VÝKONNOSTI V HÁZENÉ
A) TESTOVÁ BATERIE
1. běh na 2 x 15 m
2. driblink 2x kolem hřiště ( nepřerušovaný driblink )
3. hod míčem do dálky z místa
4. pětiskok
5. běh na 10 x 20 m
6. hloubka předklonu
7. hod plným míčem
8. přeskok přes švihadlo - 1 minuta
9. leh - sed - 1 minuta
10. hod na cíl - na branku
B) POPIS TESTŮ
Běh na 2 x 15 m
(test 1)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, stopky, pásmo, lepící páska.
Příprava testu:
Dvěma rovnoběžnými čarami vyznačíme úsek 15 m.
Činnost testované osoby:
Běží se souvisle dva 15 m úseky ve sportovní obuvi z polovysokého startu na zrakový signál, kterým je následující pohyb paže:
- upažit - připrav se
- vzpažit - pozor
- upažením připažit - vpřed
Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou.
Pravidla:
Test tvoří dvojí proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Provádí se dvakrát proudovou metodou.
Hodnocení:
Kritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.
Driblink 2x kolem hřiště
(test 2)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, míč na házenou, stopky, kužely.
Příprava testu:
Kužely vyznačíme obvod hřiště, běhá se po vnější straně.
Činnost testované osoby:
Hráč startuje z hráčského střehu za startovní čárou na zrakový signál (pohyb paží - viz. test 1), v rukou drží míč. Vypouští jej z rukou současně s prvým krokem.
Pravidla:
Provádí se dvakrát proudovou metodou.
Hodnocení:
Čas od startovního povelu vpředKritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.
Hod míčem do dálky z místa
(test 3)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, 3 míče na házenou, pásmo nejméně 25 m dlouhé.
Příprava testu:
Kolmo od odhodové čáry se položí na zem pásmo s číslicemi vzhůru. Ve vzdálenosti 20 m se vyznačí šíře výseče, tj. 3 m na každou stranu od pásma. Je-li k dispozici jen kratší pásmo, pokládá se nulová hodnota pásma do vzdálenosti 20 m od odhodové čáry a tato hodnota se přičítá. Doporučuje se pro rychlejší čtení vyznačit v těsné blízkosti pásma kolmé čáry (např. po 1 m) a u nich připsat číslicemi vzdálenosti Medicinbaly a míče je třeba před testováním ověřit!
(obr. č. 2 - v příloze)
Činnost testované osoby:
Hází se od odhodové čáry z místa vrchním způsobem jednoruč. Při provádění hodu se hráč musí nepřetržitě dotýkat země aspoň částí jedné nohy (obdobně jako při 6 m hodu). Překročení čáry je možné až po odhodu.
Pravidla:
Hráč má tři pokusy bezprostředně za sebou. Hráč nesmí při hodu přešlápnout odhodovou čáru a míč musí padnout do výseče.
Hodnocení:
Zapisuje se délka jednotlivých hodů s přesností 10 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem výkonnosti v testu je nejlepší výkon.
Pětiskok
(test 4)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, pásmo.
Příprava testu:
Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na čáře, která určuje místo prvního odrazu.
Činnost testované osoby:
Hráč stojí za čárou, která určuje místo prvního odrazu s odrazovou nohou vpředu. V blízkosti pásma a bez nakročení překonává pěti skoky pouze z odrazové nohy co největší vzdálenost, poslední dopad může být obounož.
(obr. č. 3 - v příloze)
Pravidla:
Provádí se třikrát proudovou metodou.
Hodnocení:
Zapisuje se délka všech tří skoků s přesností 1 cm. Místem dopadu, které se zapisuje, je nejbližší část chodidla směrem k místu startu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se.
Běh na 10 x 20 m
(test 5)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, stopky nebo elektrická časomíra.
Příprava testu:
Vyměříme 20 metrů.
Činnost testované osoby:
Běží se souvisle deset 20 m úseků, z polovysokého startu. Hráč smí pokaždé vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačených čar jednou nohou.
Pravidla:
Test tvoří deset proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Provádí jeden nebo dva hráči současně.
Hodnocení:
Čas od startovního povelu do proběhnutí 10. úseku s přesností 0,1 sekund u stopek. Zapisuje se výsledek jediného pokusu a ten je považován za kritérium výkonnosti.
Hloubka předklonu
(test 6)
Materiální vybavení:
Lavička ( schody ), měřítko.
Příprava testu:
Na lavičku se připevní měřítko tak, aby nulová hodnota měřítka byla v úrovni horní hrany lavičky.
Činnost testované osoby:
Výchozí polohou je mírný stoj rozkročný na lavičce za upevněným měřítkem (bosky), vzpaženo. Hráč vykonává zvolna hluboký předklon a snaží se konečky prstů dotknout měřítka co nejníže. V krajní poloze musí vydržet 2 sekundy.
Pravidla:
Nohy musí být v kolenou propnuté.
Kontrolu provádí testující tím, že si sedne na lavičku vedle testovaného hráče ve stejném směru, rukou uchopí koleno hráče tak, že má palec položený na čéšce a ostatní prsty pod kolenem. Test se opakuje třikrát bezprostředně za sebou.
Hodnocení:
Hloubka předklonu v cm vzhledem k úrovni stoje - pod úrovní jsou hodnoty kladné, nad úrovní záporné. Střední prsty určují hloubku předklonu. Kritériem výkonnosti je nejlepší pokus. Zapisují se všechny tři pokusy.
Hod plným míčem
(test 7)
Materiální vybavení:
Plný míč - medicimbal, pásmo, odhodová čára.
Příprava testu:
Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na čáře, která určuje místo odhodu.
Činnost testované osoby:
Výchozí polohou je stoj rozkročný, čelem k místu odhodu, míč je v držení obouruč nad hlavou. Hráč provádí záklon, mírně pokrčí nohy v kolenou. Pohybem trupu a paží vpřed hází plný míč co nejdále před sebe. Nevyskakuje.
Pravidla:
Test se opakuje třikrát proudovou metodou. Hráč nesmí při odhodu přešlápnout odhodovou čáru.
Hodnocení:
Zapisuje se délka jednotlivých hodů s přesností 5 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem výkonnosti v testu je nejlepší výkon.
Přeskok přes švihadlo
(test 8)
Materiální vybavení:
Švihadlo, stopky.
Činnost testované osoby:
Hráč na povel začne přeskakovat švihadlo.
Pravidla:
Test se opakuje jednou.
Leh - sed opakovaně
(test 9)
Materiální vybavení:
Měkká podložka (žíněnka), stopky.
Činnost testované osoby:
Výchozí polohou je leh na zádech, nohy mírně pokrčeny v kolenou. Druhá osoba drží hráče za kotníky a tlačí jeho paty k podložce. Ruce spojeny za hlavou. Na znamení začne hráč provádět sed a natočení trupu tak, aby se dotkl levého kolena pravým loktem a opět se vrací do lehu. Při druhém sedu otáčí trup vpravo a levým loktem se dotkne pravého kolena. Činnost opakuje bez přerušení 1 minutu.
Pravidla:
Při lehu se vždy hráč musí dotknout rukama podložky, při sedu dotknout kolena.
Hodnocení:
Počet sedů za 1 minutu. Za jeden sed se počítá vykonání pohybu s dotykem kolene. Zapisuje se celkový počet sedů.
Hod na cíl
(test 10)
Materiální vybavení:
Házenkářská branka, 10 míčů na házenou.
Činnost testované osoby:
Výchozí poloha je určena dle věkové kategorie. Mladší žákyně - 10m od brankové čáry, starší žákyně z třetinové čáry, dorostenky z pomocné čáry, ženy z poloviny hřiště. Hráč má tři pokusy bezprostředně za sebou. Hráč nesmí při hodu přešlápnout odhodovou čáru.
Hodnocení:
Za platný se počítá hod, který dopadl do branky, ne tedy před brankovou čáru.
Pravidla:
Test se opakuje dvakrát.

tréninky - léto 2014

16. července 2014 v 13:55 | marcelka |  AKTUALITY
protože jsou holky celé natěšené trénovat, tak se nedá nic dělat a musíme Usmívající se

NEJPRVE ALE PŘIPOMÍNÁM FOTKY !!!!! ty, co přestupují do vyšší kategorie, mají změnu jména, ještě nemají registračku....

středa 16.7. a čtvrtek 17.7.2014 - 15,45 - 17,15 hod - na hřišti

další budou v týdnu od 28.7. a to už asi začneme normálně trénovat....myslím tím, že budeme trénovat už pravidelně
a budeme mít soustředění každý týden pátek odpoledne - neděle odpoledne, takže s tím počítejte

Konečné tabulky 2013/14

16. července 2014 v 13:32 | marcelka |  Zápasy 2012/2013

  1. Konečné tabulky soutěží:Jihomoravský oblastní přebor žen:


1. Draken Brno 12 12 0 0 255 : 163 24b

2. TJ Sokol Vracov 12 9 0 3 249 : 178 18b

3 TJ Olbramovice "B" 12 7 0 5 193 : 196 14b

4. SK Autonot Jihlava 12 7 0 5 219 : 185 14b

5. TJ Olbramovice "A" 12 4 1 7 169 : 181 9b

6. TJ Miroslav 12 1 1 10 131 : 234 3b

7. KNH Moravská Slavia Brno 12 1 0 11 184 : 263 2b

Skvělý výkon i přes výpadek Nikči ( teď už víme, že výpadek se jmenuje Šimonek ). 3.místo holkám uniklo jen na vzájemné zápasy. Letos již nebudeme chtít hrát oba zápasy v jeden den a věřím, že Olbramovice dokážeme porazit.


Jihomoravský oblastní přebor dorostenek:


1. TJ Sokol Vracov 8 8 0 0 166 : 34 16b

2. SK Autonot Jihlava 8 2 1 5 87 : 144 5b

3. Draken Brno 8 1 1 6 79 : 154 3bJihomoravský oblastní přebor starších žákyň:


1. TJ Sokol Vracov 10 9 0 1 202 : 60 18b

2. TJ Miroslav "A" 10 8 0 2 186 : 104 16b

3. SK Autonot Jihlava 10 7 0 3 174 : 131 14b

4. TJ Olbramovice 10 3 0 7 103 : 160 6b

5. TJ Sokol Ostopovice 10 3 0 7 58 : 138 6b

6. TJ Jiskra Humpolec 10 0 0 10 59 : 189 0b

Skvělé 3.místo!!!! Po odchodu půlky týmu jsem ani nedoufala v tak dobrý výkon.


Tabulky střelkyň :


Ženy

1. Svitálková Romana (Vracov) 90 branek

2. Zdarsová Andrea (Jihlava) 89 branek

3. Vespalcová Alena (Draken Brno) 88 branek

4. Buriánková Kristýna (Olbramovice B) 81 branek

5. Lamprechtová Lucie (MS Brno) 75 branek

6. Nečasová Alžběta (Draken Brno) 72 branek

7. Kozumplíková Dora (Vracov) 69 branek

8. Kamenářová Lucie (MS Brno) 56 branek

9. Lichevníková Nikola (Jihlava) 52 branek

10. Hurtíková Marcela (Vracov) 44 branek

úspěch Nikči, která odehrála pouze podzim Usmívající se


Dorostenky

1.Jandásková Klára (Vracov) 39 branek

2.Polanská Natálie (Vracov) 36 branek

3.Vykydalová Eliška (Draken Brno) 35 branek

4.Cabejšková Tereza (Draken Brno) 30 branek

4.Jonášová Kristýna (Jihlava) 30 branek

6.Abrahámová Veronika (Jihlava) 29 branek

7.Fridrichová Alžběta (Vracov) 24 branek

8.Niklová Eliška (Vracov) 23 branek
9. Šafářová Kateřina (Vracov) 21 branekStarší žákyně

1. Krátká Simona (Miroslav A) 96 branek

2. Abrahámová Veronika (Jihlava) 79 branek

3. Jonášová Kristýna (Jihlava) 70 branek

4. Polanská Natálie (Vracov) 61 branek

5. Jandásková Klára (Vracov) 57 branek

6. Vrbová Darina (Miroslav A) 52 branek

7. Hyblerová Veronika (Olbramovice) 48 branek

8. Niklová Eliška (Vracov) 47 branek

9. Kaprasová Gabriela (Humpolec) 41 branek

10. Andréová Nikola (Miroslav A) 26 branek
Ukončení sezóny 2013/14 - 13.6.2014

16. července 2014 v 12:50 | marcelka |  Akce2014
V pátek 13.6.2014 jsme se dohodly a až na malé vyjímky ( Nikča se rozhodla zrovna rodit Usmívající se , Lenka byla do večera v práci ) se sešly na ukončení sezóny.
Nejdříve jsme se převlékly do dresů a vyhodnotily jsme sezonu.
Ženy skončily na 4.místě, starší žákyně na 3. a dorostenky na 2.místě - a tím postoupily na Pohár ČR do Ejpovic.
starší žákyně - skvělé 3.místo
Míša Horská, Terka Žličařová, Simča Tomanová, Kristýnka Jonášová a Natálka Neradová
Markétka Mikinová, Anežka Chlupáčková, Verča Abrahámová a Bára Trnková
(trenérka Marcela Jonášová )

družstvo žen - Kohi, Lucka, Rebeka, Marcela - trenérka
Hanka, Andy, Ája, Kikina, chybí Lenka a Nikča

trenérka - Rebeka, Terezka Š, Lenička, trenérka Kikina
Karolínka, Zuzanka, Eliška, chybí Terezka M


Z Rebeky se stala slečna inženýrka, takže od nás dostala dárečky
Potom následovalo rozdělení do družstev - na soutěže.
Hanka, Kamča, Natálka, Kikina
Ája, Verča, MArkétka, Lenička
Rebeka, Anežka, Marťa, Eliška
Andy, Zuzanka, Terka Ž, Míša
Lucka V, Kamyl, Karolínka, Bára
Kohi, T7nka, Terezka Š, Simča

soutěžilo se v :
1. běh s tenisákem mezi čely
2. nabírání vody do brčka a naplnit kelímek
3. poslepu hledání kužele
4. poslepu hod na branku
5. běh se svázanýma nohama ve čtveřici
6. zved ze země proti sobě zády bez pomoci rukou a běh
7. hledání písmen a tvoření slov na čas


Sice není důležité vyhrát, ale pobavit se, ale tentokrát jsem psala poctivě body a tak tedy družstva od prvního místa jsou : Kohi, Rebeka, Andy, Lucka, Ája a Hanka.
Po skončení soutěží jsme se převlékly a šly jsme na zahradu opékat buřtíky. Zpátky jsme využily dopravu trolejbusem, bylo už dost pozdě....někoho si vyzvedli rodiče, do klubovny se vracely už jen ty, které tam přespávaly + některé ženy.

Na házené na nás čekalo překvapení - vlastnoručně vyrobené od Simči. Já jsem dostala krásné prasátečko Usmívající se

Jedly jsme, povídaly, hrály hry a tentokrát jsme šly celkem brzy spát, protože druhý den čekal dorostenky trénink, trénovaly jsme poctivě celou sobotu a neděli. Přestávku jsme si udělaly, jen aby muži mohly odehrát své poslední zápasy.
Tak uvidíme, jak se nám bude dařit na Poháru.


Celostátní soustředění 29.6.-6.7.2014

15. července 2014 v 9:13 Akce2014
Soustředění juniorů - 29.6.-5.7.2014 - Chropyně

V neděli 29.6. jsme se vydaly vstříc novým zkušenostem,přátelům a dobrodrůžu na Výcvikový tábor juniorů do Chropyně. Cesta autem nám trvala přibližně dvě hodiny a celou cestu nás doprovázel hustý déšť. Po příjezdu a úspěšného nalezení školy jsme se ubytovaly a pomalu se začaly seznamovat. Následující den nám počasí opět nepřálo, a tak jsme se po uvítacím ceremoniálu a rozdělení (kluci,holky) přesunuly otestovat naše znalosti z pravidel,jak se později ukázalo pravidla dělají problém i zkušeným a ligovým hráčům,takže úplný propadák to nebyl . V odpoledních hodinách,kvůli neustálému dešti probíhal program v tělocvičně,kde jsme trénovaly přihrávky a plnily šesti boj v polovině našich aktivit s očekáváním dorazila i Lucka V.,která s námi nemohla přijet už v neděli. Konečně byla JIhlava v plné sestavě! Po večeři následovalo volno a večerka. V úterý nás služba budila v 6 hodin a my měly 10 minut se připravit na rozcvičku. S obavami zda naše fyzická příprava byla dostačující jsme se dopotáceli na sraz a vyrazili běhat. Proběhli jsme skrze Chropyní a po návratu se odebraly na snídani. V úterý nám konečně začalo počasí přát a tak jsme se konečně mohly jít seznámit s tamějším hřištěm. Obrana dostávala celý týden dosti zabrat a jinak tomu nebylo ani v úterý. PO rozdělení na útok,obranu jsme až do oběda trénovaly na házenkářském hřišti. Po obědě jsme si hřiště vyměnily s klukama a my šli na fotbalové hřiště,kde jsme setrvaly až do večeře. Po večeři následoval odchod na tamější seznamovací diskotéku ( někteří se seznamovali až moc),která byla zarezervovaná jenom pro nás. Dobře jsme se bavily a kolem 12hodiny jsme se odebrali za hudebního doprovodu naší házenkářské hymny do školy spát. Ve středu byla rozcvička pojata atleticky, tudíž jsme se odebrali na atletický ovál,kde jsme se rozběhali a následně se podlézali a přeskakovali. Po snídani opět výcvik na házenkářském hřišti a po obědě na fotbalovém. Středeční večerka byla určena podle toho kdy skončí fotbal, tudíž do půl 1 jsme měli osobní volno,které každý využil jinak.Čtvrteční rozcvička probíhala na hřišti ve dvojicích (holka+kluk) hrou na babu a akrobatickými kousky v kruhu . Po snídani jsme na házenkářském hřišti trénovaly hru a připravovaly se na zápas proti Chropyni,který se konal v pátek.Odpoledne jsme dodělávali šesti boj a odebrali se na atletický hřiště,kde jsme začínali sprintem na 100m a pak štafeta 400m.Celí unavení jsme ji s dobrými výsledky zdolali a jelikož se počasí dosti umoudřelo většina z nás šla relaxovat na bazén. Po večeři jsme se odebrali na rozlučkovou párty na diskotéku,kde se některé z nás seznámili i s Dj :P , pod podmínkou,že přesně v 1hodinu budeme zpět ve škole. Jelikož cesta z diskotéky trvá rychlochůzí cca 15minut jsme se kolem 0:45 vydali zpět do školy. Cesta zpět nám ale zabrala více času než jsme čekali a tak v 0:55 jsme začali panikařit,že to NELZE stihnout a s nadějí že přesprintujeme celou Chropyni jsme utíkali a utíkali,... Do školy jsme přiběhli v 1:03 minut a dobrým pocitem ulehli do spacáků dokud nepřišel vedoucí se "skvělou"zprávou,že si to zítra vypijeme za pozdní příchod. V pátek ráno jsme celí nešťastní odcházeli na rozcvičku s myšlenkou,že nás to zabije :D,ovšem naše obavy se nepotvrdily a my museli dělat pouze takové zvláštní poskoky . Ovšem po snídani jsme všichni poznali,že jsme včera měli běžet o dost rychleji,protože nás čekali zaječí přeskoky přes 64 lidí (musíme někdy zkusit na trenálu :P) když jsme doskákali začali jsme se připravovat na zápas Juniorky vs. CHropyně,jelikož jsem byla jediná brankařka má účast na zápase byla nutná, a tak jsem se spolu s vybranými holkami pustila do zápasu. Zápas byl výborný a také skóre mluví za vše 28:17 pro nás nic bychom ale nedokázaly bez podpory,která se válela za plotem u bazénu a fandila :D :D . Po zápase jsme měli osobní volno a večír zhodnocení celého týdne, po zhodnocení jsme s Marťou nadšené že je někde letní kino vyběhly (i přes bolesti svalů :D) vstříc kinu,ovšem jakmile jsme doběhly začaly titulky a lidi se nám s údivem vysmáli . Sobotní ráno bylo bez rozcvičky,tudíž jsme hned po probuzení navštívili snídani a hned se odebrali na zápas Západ X Východ - holky a Čechy X Morava - kluci, v tomto zápase dostaly šanci i naše holky a musím uznat že podaly velmi dobrý výkon,ovšem i přes veškerou snahu Východ podlehl Západu 21:24. U kluků byli jednoznační vítězové Čechy. Po zápasech jsme se odebrali na oběd a začala část s loučením . VTJ jsme si pořádně užily a nasbíraly mnoho zkušeností a lásku k naší hře! Je to jasné příští rok jedeme znova! :)

autorem článku : Kikina

za náš oddíl jely : Kikina, Bury, Marťa a Lucka

soustředění dětí 29.6.-6.7.2014 - Krčín

Na soustředění do Krčína odjela Simča, NAtálka, Lenička, Terezka a Marcela jako zdravotnice, zpravodajce. Vyjely jsme ráno v 9 hodin Defendrem. Stavili jsme se v Opatovicích, kde se konala mezizemská utkání Čechy x Morava. Stihli jsem zápas mužů a musím říct, že to byl spíš zápas..box..než házená. Po poločase jsme měli chuť odjet, nebyla to vůbec hezká podívaná. Ve druhém poločase zkolaboval navíc Méďa a odvezla ho záchranka.

takhle nějak to vypadalo téměř celý zápas.....
Po zápase jsme už vyrazili směr Krčín. Hned jak jsme přijeli, Best nás ubytoval, Simča byla ve třídě s mladšíma-staršíma žákyněma, hned se tam seznámila, takže jí vůbec nevadilo, že je sama z Jihlavy. Jako trenéry dostala Kaliče a P.Tuška, takže opravdu výborné trenéry - i lidsky. Tak o ni jsem strach něměla.
Natálka, Lenička a Terezka se ubytovaly s mladšíma v tělocvičně. Já jsem "bydlela"na hřišti v Krčíně v rozhodčích, stejně jako loni na soustředění, to bylo super. Holky šly hrát hry a do města. Večer byl nástup, kde se všichni dozvěděli, v jaké jsou oddíle a kdo je jejich trenér. Pak už měli zábavu po oddílech, většinou se seznamovali. jo a málem jsem zapomněla, byla večeřa...ryba Mrkající.

neděle 30.6.2014 - prší

1. červenec 2014

Tak dnes konečně sluníčko!!!!! Ráno byly na hřišti i holčičky z 1.oddílu a vyzkoušely si takový menší trénink. Odpoledne šly na výlet do Pekla a taky kluci ze 7.si udělali výletnické odpoledne. Večer na nástupu jsme přivítali "opožděného" Méďu, kluci měli velkou radost a hned na jeho počest klikovali jako o život. Zítra se bude ještě normálně trénovat, večer bude hra, čtvrtek bude olympijský den a v pátek už budeme trénovat v nových oddílech - příprava na utkání Čechy - Morava. O přesných časech Vás včas poinformujeme, aby jste mohli přijet fandit svým dětem. Jinak se o nás maminky vůbec nemusíte bát, máme se dobře, trenéři a instruktorky jsou na nás moc hodní :D a paní kuchařky taky

2. červenec 2014

Tak sluníčko už nás bude doufám provázet po zbytek soustředění. Stále trénujeme jako o život, i když už jsme všichni trochu unavení ( i trenéři z nás :D ), takže do tréninků už zařazují i více her a soutěží. Odpoledne odjeli trenéři Romana Jabourová - 3.oddíl a Karel Tušek - 5.oddíl, moc nás mrzí, že tady s námi nebudou až do neděle, jsou děsně fajn. Holky 5. a 6. oddílu si proti sobě zahrály - ráno i odpoledne. Je jasné, že vyhrály svěřenkyně Petry Černé a Libora Buličky, protože Libor oba zápasy pískal :D a i když Kalič v poslední minutě poslal na hřiště nečekaný počet hráček, zápas již tento taktický manévr neovlivnil. :D Taky by se dalo spekulovat, že svěřenkyně dua Kalič-Tušek šetří síly na utkání Čechy - Morava. Po večerním nástupu byla večerní hra pro mladší děti, starší se zapojily do organizace. Děti hledaly stanoviště, kde plnily úkoly. Vítězkou se stala Markétka Umlaufová, pro druhé místo si doběhl Štěpán Zlatník a na 3.místě skončil Adam Kloutvor. ( to mi připomíná....Franta má trabanta....děti případně doma vysvětlí....asi spíš holky :D ) ale snažili se úplně všichni a sladkou ( ale děsně zdravou :D ) odměnu si zasloužil úplně každý ( i Kalič, Best a Eda přinesli lístky a dožadovali se gratulace a odměny....) P.S. mohlo by se zdát, že fotky jsou stále to samé, ale věřím, že každý rodič rád vidí své dítko každý den alespoň takto zprostředkovaně....neva, že Vám každý den ještě i volají :D jo a jestli by jste rádi viděli také ubytování a pořádek v tělocvičnách a třídách kde spíme, tak nechám prostor Vaší fantazii :D ale nemusí být moc bujná, trenéři nás stále komandují a nabádají k úklidu, umývání rukou, dokonce celotělové očistě, ani na zuby nezapomínáme, zdravíme, děkujeme....prostě vzorní sportovci.....ale nebojte, doma to přehánět nebudeme Nevinný

3. červenec 2014

Tak dnešní den byl " olympijský ". Hned ráno jsme se všichni sešli na hřišti v Krčíně. Best nás rozdělil dle věku do skupin. Dopoledne jsme stihli : člunkový běh, hod daleký, lehy-sedy, přeskok přes švihadlo a hod o stěnu. Hned po obědě ( ovocné knedlíky ) jsme pokračovali v bojích. Maraton - běh kolem hřiště s driblinkem, pětiskok, obtoč a hod přes hlavu medicinbalem. Všichni se moc snažili, často tyto disciplíny dělali poprvé v životě. Někteří pro drobná poranění nemohli absolvovat všechny úkoly ( hlavně běhy ), takže neměli šanci umístit se na "stupních vítězů", ale i tak každý ze sebe vydal všechny síly. Po skončení na hřišti zůstala skupina, která se zapsala na přehazovanou a zbytek se vydal ke škole. Tam byl fotbal, petanque a safari. Je nás tady hromada a počítač nestihl vyhodnotit do večerního nástupu výsledky ( a trenéři neměli dost času na napsání diplomů), takže uvidíme až ráno. Dnes máme večerku už na 21 hodinu, zítra nás čeká rozřazení do družstev pro sobotní zápasy.

4. červenec 2014

Dopolední trénink mladších dívek a starších chlapců na krčínském hřišti. Zítra si zahrají úplně všechny děti (až na ty, které pro zranění nemohou - bolavá kolínka, kotníky..... ). Po celou dobu soustředění trénujeme rozděleně na krčínském hřišti, na hřišti v Novém městě nebo nají individ. oddílový program. Pravidelně se na hřištích prostřídáváme. Odpoledne trénovali v Krčíně starší kluci a starší holky, mladší ze starších kluků si na konci tréninku zahráli proti žákyním. Na chvilku za námi přišly holčičky z 1.oddílu. Večer nás čeká náročný program - diskotéka :D Počáteční rozpaky zahnala písnička Mašinka a hlavní hvězdou večer se bezpochyby stal Kraťas

5. červenec 2014


Dnešní den se nese ve znamení zápasů. Po slavnostním nástupu, kde zazněla i hymna naší házené, začal zápasový den utkáním nejmenších dívek. Po velmi bojovném výkonu, kdy se pískalo již dle nových pravidel, utkání skončilo zaslouženě 5 : 5 ( poločas 4 :2 ). Nejlepší střelkyní byla Kačenka Zimlová, ale bojovnost se musí uznat všem, včetně brankařek. Utkání mladších chlapců je velmi dramatickým soubojem, v poločase vede tým trenéra Franty 8 : 7. Útoky předvádí krásnou kombinační hru, zakončovanou pěknou, rozmanitou střelbou. Gólově soupeří Vojta Zahrádka a Kuba Pavlásek. Infarktové utkání hlavně pro trenéry končí také remízou 11 : 11. A už začalo utkání SUPERBOMBY x PUMY , výsledek v 7 minutě 2 : 1. Po prvním poločase je stav utkání 5 : 2. Konečný výsledek je 12 : 6, branky Trojanová 3, Neradová 3, Vybíralová 8, Pojezná, Malošíková, Vecková a Čepková po 1 brance. Odpolední program zahájili CHLAPI z Podhoráku ( přípravka )a je neuvěřitelné, co se za rok dokázali naučit a co předvedli za krásnou podívanou. Doufejme, že i následující utkání budou takovou pastvou pro oči. Za chvilku uvidíme, jak se bude dařit starším dívkám. Tak ani dnes se nepodařilo mladším starším dívkám porazit své soupeřky a prohrály 14 :24 ( poločas 7 : 14 ). Nejvíce branek za MODELKY dala Krátká 7, Polanská 6 a Šafářová 6, za PUDINK STAR Sovová 3, Tučková 5. A právě začalo utkání starších chlapců. Zápas skončil vítězstvím ČECH 17 : 15 ( 8 : 3 ), kdy Morava výborně dotahovala a ve 2.poločase Čechy výrazně ( gólově ) přehrála. Střelce nevím, protože holky s napětím sledovaly kluky a držely palce, tudíž žádná nemohla psát. Po zápase došlo k vyhlášení výsledků olympiády a po předání diplomů nejlepším se už na hřišti rozcvičovali trenéři, rozdělení také na Čechy x Morava. Zápas skončil remízou 9 : 9, ale o výsledek rozhodně nešlo. Trenéři ukázali dětem, že házená se dá hrát v každém věku :D , ale rozhodně se nemusí brát tak moc vážně. Na konci zápasu si Kalič pozval do brány na pomoc svůj oddíl, ale skončilo to tím, že se do branek nahrnuli všichni a byl konec zápasu. Všichni si sportovně podali ruce a Mašinkou oslavili konec dnešních utkání. Už v průběhu zápasu se Pavel převlékl a rozdělal oheň na opékání špekáčků. Ještě chci poděkovat všem rodičům, kteří to mají kousek a přijeli podpořit své děti na dnešní utkání.
no a pak už jen neděle a odjezd domů.......většina odjížděla s myšlenkou " za rok určitě zase "
autorem článku : Marcelka pro fb

Pohár ČR dorostenek - Ejpovice 20.-22.6.2014

15. července 2014 v 9:01 | marcelka |  Zápasy 2013/2014
Pohár ČR dorostenek - Ejpovice 20.-22.6.2014

sestava :
brankařky : Kikina, Simča
obrana : Marťa, Bury, Kamča, Terka Ž a Bára T
útok : Kamyl, Markétka, Míša, Verča a Kristýnka
jako vedoucí s námi jela Andy, trenérka Marcela

Druhým místem v JM přeboru si dívky zajistily účast na Poháru dorostenek.
Do Ejpovice jsme odjížděli ( řidič je rodu mužského, proto i a ne y :o) ) ve čtvrtek odpoledne, jak jinak, než hasičskou Avií. Cesta byla v pohodě - půl auta spalo, půl dělalo rachot. Za Prahou jsme zastavili na benzínce, kde jsme se potkali s družstvem žaček z Krčína. Setkání po roce s Bestem a Kaličem bylo radostné. Pak už nám chyběla do cíle už jen hodina jízdy.
Nejdříve jsme jeli do kempu, kde jsme byly ubytované v chatkách, vyložily jsme bágly a jeli na hřiště. Tam Marti tatínek zaparkoval u hřiště a celý turnaj tady bydlel - prý děsně chrápe a vyhnal by z lesa všechnu zvěř…..

PÁTEK 20.6.2014

Ráno jsme vstávaly děsně brzy, protože snídaně byla už v 6,30 hod a na hřiště jsme docházely asi kilometr ( což bylo v pohodě, oproti Opatovicím to byl kousek ). Jedly jsme v místní hospodě, kde se o nás moc pěkně starali.

V 7,00 byla schůzka vedoucích a trenérů a v 7,30 proběhlo slavnostní zahájení. Pořadatelé měli skvěle zvládnutou propagaci celé akce, na začátku jsme dostali brožurku, kde byla představena obec, ale i všechna jednotlivá družstva. Na zahájení byla regionální televize, která pak vysílala několikrát spoty z turnaje, fotografovali jsme se do místního deníku, který nám v sobotu přinesli, každá jsme si koupila výtisk na památku.

Pak už začal turnaj. Hrály jsme až čtvrtý zápas, tak jsme okukovaly soupeřky a za sebe musím říct, že jsem byla zděšená tvrdou hrou obran a rychlou hrou útoků. Zděšená proto, že na takovou hru nejsme vůbec zvyklé. Útočnice se dokázaly prosazovat jedna na jednu, což pro naši obranu byl velký problém. Ale zápasy to byly moc hezké, koukatelné a zajímavé.

páteční výsledky :

TJ PLZEŇ ÚJEZD:Sokol SVINOV16:12
TJ Sokol EJPOVICE:Sokol OPATOVICE n/LABEM2:19
TJ PŘÍCHOVICE:NH LOUKA16:9
SK AUTONOT JIHLAVA:TJ PLZEŇ ÚJEZD9:23
TJ Sokol EJPOVICE:TJ PŘÍCHOVICE9:11
Sokol OPATOVICE n/LABEM:Sokol SVINOV18:9
NH LOUKA:SK AUTONOT JIHLAVA12:9
TJ PLZEŇ ÚJEZD:TJ Sokol EJPOVICE18:8
Sokol SVINOV:TJ PŘÍCHOVICE10:13

SK Autonot Jihlava - TJ Plzeň Újezd 9 : 23 ( 6 : 14 )

na zápas stihla přijet i Bury, takže jsme nastoupily v úplné sestavě, i když některé holky byly zdravotně indisponované.

Branky : Verča 6, Týnka 3
za soupeřky skórovaly všechny útočnice, obrana nebyla schopná zastavit jejich rychlé útoky ani idividuální akce, při pokusu o vysunutí si poranila Bury palec


Po obědě jsme ani nešly do chatek, dívaly jsme se na ostatní zápasy


NH Louka - SK Autonot Jihlava 12 : 9 ( 4 : 5 )

Branky : Týnka 4, Verča 3, Míša 2
za soupeřky nám dala 8 branek Zdenička, s čímž jsme počítaly, dostaly jsme je ale díky naprosto příšerné hře obrany, která vůbec nebránila a jen koukala. Další zraněnou byla Kamyl - přišlápnuté prsty

Po večeři jsme měli ( trenéři a vedoucí týmů ) setkání na obecním úřadě se starostkou, bylo to velmi milé, dostali jsme občerstvení a drobné upomínkové předměty. Také jsme se vzájemně seznámili.

SOBOTA 21.6.2014

Ráno jsme vstávaly tentokrát o chvilku déle a ze snídaně jsme šly rovnou na hřiště.

sobotní výsledky :

Sokol OPATOVICE n/LABEM:NH LOUKA14:11
Sokol SVINOV:SK AUTONOT JIHLAVA14:6
NH LOUKA:TJ Sokol EJPOVICE11:10
TJ PŘÍCHOVICE:TJ PLZEŇ ÚJEZD6:13
SK AUTONOT JIHLAVA:Sokol OPATOVICE n/LABEM5:18
Sokol SVINOV:TJ Sokol EJPOVICE12:3
TJ PLZEŇ ÚJEZD:NH LOUKA20:15
TJ PŘÍCHOVICE:Sokol OPATOVICE n/LABEM6:13
TJ Sokol EJPOVICE:SK AUTONOT JIHLAVA6:12


Sokol Svinov - SK Autonot Jihlava 14 : 6 ( 9 : 4 )

branky : Verča 1, Míša 3, Markétka 2

SK Autonot Jihlava - Sokol Opatovice 5 : 18 ( 1 : 11 )

branky :Verča 1, Týnka 4
více gólů jsme nedostaly jen proto, že na beka šla ve druhém poločase Míša
v tomto zápase se zranila Verča, musely jsme jet do nemocnice, přijela se sádrou na palci, který má zlomený. Tím je vyřazena ze hry, Markétka špatně došlápla a bolí ji kotník a Míše se ozvalo i druhé koleno

TJ Sokol Ejpovice - SK Autonot Jihlava 6 : 12 ( 3 : 7 )

branky : Verča 6, Týnka 3

Po skončení sobotních zápasů byla beseda s reprezentatem FILIPEM JÍCHOU. Přijel i svým synem a manželkou a za sebe musím říct, že to byl pro mě skvělý zážitek. Nechaly jsme si podepsat míč - takže máme teď na trénování o jeden míň, ale nevadí.
Potom jsme šly do kempu. Holky se snažily už v pátek nasbírat dřevo na oheň, ale nakonec jsme ho nedělaly, jen jsme se sesedly u ohniště a donesly dobroty, co jsme ještě měly. Šly jsme spát ale brzy, byly jsme unavené a zmrzlé ( počítaly jsme se sluníčkem, ale to se rozhodlo to nepřehánět, takže jsme neměly moc oblečení...)

NEDĚLE 22.6.2014

nedělní výsledky :

NH LOUKA:Sokol SVINOV11:14
Sokol OPATOVICE n/LABEM:TJ PLZEŇ ÚJEZD12:15
SK AUTONOT JIHLAVA:TJ PŘÍCHOVICE12:18

SK Autonot Jihlava - TJ Příchovice 12 : 18 ( 6 : 11 )

branky : Kamyl 1, Týnka 11

v tomto zápase už nemohla nastoupit ani Míša, sotva chodila, jak ji kolena bolela.

Celkové hodnocení :

v celém turnaji jsme měly slabé druhé poločasy, dát první gól v 17 minutě je děs

brankařky :
Kikina nedokázala zopakovat své skvělé výkony ze sezóny a i přes ohromné chtění, chytala špatně
Simča nenastoupila

obrana :
velice pomalá, strašně moc chyb při obsazování soupeřek ve střední části - ze kterého jsme dostaly asi pětinu branek. I když se při hře vysunuly a získaly jsme míč, bály se a raději dřepěly na branku a tam neměly proti rozběhnutým útočnicím žádné šance. Jedinou odvážnou byla Bára, která ale z nezkušenosti hodně zbytečně faulovala, špatně postavená Marťa při trestech a následný výběh proti obsazené hráčce - žádná domluva s halvy....z obrany jsem byla velice zklamaná. Sice nejsme na tak rychlou a tvrdou hru zvyklé, ale pokusů o aktivní hru v obraně bylo velice málo a začátečnických chyb příliš mnoho. Svojí laxní hrou nedokázaly podpořit útok

útok :

největší kámen úrazu je STŘELBA. Asi 80 % trestů nám brankařky pochytaly.
Jinak holky se snažily, bojovaly, ztratily několik míčů přihrávkou obsazené hráčce, ale to se může stát

Už k prvnímu zápasu jsme nastoupily vyděšené ze soupeřek a to se s námi táhlo celý turnaj. Žádná radost ze hry, zapálení....

I přes ty všechny špatné pocity ze hry hodnotím Pohár pro nás pozitivně. Rozhodně nám to přineslo spoustu námětů k zamyšlení, co trénovat, jak se hraje jinde, co zlepšit. Holky se snažily, ale snaha někdy nestačí a tady nestačila.